Artikler med emneordet ‘forbudte ord’

For at dere skal ha full oversikt over ord og uttrykk som ikke er lov å si på lufta i Radiorespsjonen, så skal dere få denne listen. Vi i programmet oppfordrer alle våre lyttere til å unngå å bruke disse ordene i dagligtale, da det er med på å forsøple språket vårt. Enig?

Les mer