Jo

Jo ( 45)
TV – sjef i P3.
Har jobbet med Bård Tufte Johansen og Harald Eia på 90 – tallet.
Feirer fremdeles NRK3suksessen Trekant, som han var sjef for.