De nye skiltene du må passe deg for

Kan skape forvirring langs veien.

Både VG og Dagbladet omtaler i dag Statens vegvesens nye skilt for strekningsmåling:

Screenshot fra db.no.
Screenshot fra db.no.

Problemet med det gamle skiltet for strekningsmåling var at det var forvirrende, folk forstod det ikke.

Dette er dessverre tilfellet med flere veiskilt.

Her følger derfor en innføring i flere nye skilt vegvesenet har planlagt:


Dette skiltet viser når biler med maxvekt på 3 tonn og høyde på 1.76 m kan parkere under broer:
forvirrende


Det vil ikke lenger være lov å kjøre i under 150 km/t i Akershus fylke:
fart


Nazisme blir forbudt på flere vegstrekninger i Rogaland:
nazi


Det skal bli opplyst om fare for gamle vitser over hele landet:
tomater


Barns stillesittende livsstil fører til en endring av “barn leker-skiltene”:
barnleker


Og sist, men ikke minst, vil det bli tatt større hensyn til kåt hjort elg:
hjortesex